Support
SPG-TH
081-801-8831, 02-275-7437
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ความสำคัญของชุดยูนิฟอร์มสำหรับองค์กรต่างๆ 2

วันที่: 23-08-2017

ชุดยูนิฟอร์ม (ภาคต่อ)

ชุดยูนิฟอร์ม คือ เสื้อผ้าชนิดหนึ่งที่ถูกสวมใส่โดยสมาชิกขององค์กรนั้น ในขณะที่ทำงานหรือกิจกรรมขององค์กรนั้นๆ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กร
, เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ ยังแสดงออกถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ขององค์กรได้อีกด้วย โดยแบ่งเป็นภาครัฐและภาคเอกชน ตัวอย่างชุดยูนิฟอร์มที่พบเห็นได้โดยทั่วไปของภาครัฐ เช่น ชุดยูนิฟอร์ม ตำรวจ,ชุดทหาร และ ชุดข้าราชการ โดยในส่วนของภาคเอกชนนั้นพบเห็นได้มากมาย อาทิเช่น ชุดของพนักงานแบงค์,ชุดหนักงานโรงงานอุตสาหกรรม และ ชุดพนักงานส่งของ

 

ชุดยูนิฟอร์มบริษัทชั้นนำในประเทศไทย

 

คุณลักษณะของชุดยูนิฟอร์ม มียูนิฟอร์มเพื่ออะไร ?

บางครั้งพนักงานสวมชุดยูนิฟอร์มหรือชุดขององค์กรเพื่อแสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน และแสดงถึงความมีระบียบวินัยความรู้รักสามัคคีอีกทั้งเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการในแต่ละภาคส่วนได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับผู้บริหารองค์กร พนักงานที่ต้องใส่ชุดยูนิฟอร์ม ได้แก่ พนักงานค้าปลีกเช่นพนักงานในเซเว่นอีเลเว่น,พนักงานแบงค์ต่างๆ,ชุดบุรุษไปรษณีย์,ชุดพนักงานในฟิตเนส,ชุดสำหรับพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม,ชุดสำหรับร้านอาหารและชุดพนักงานโรงแรม การใช้ชุดยูนิฟอร์มสามารถ ส่งเสริมภาพลักษณ์และมาตรฐานของบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมให้เทียบเท่ากับบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมระดับสากลแนวคิดเรื่องยูนิฟอร์มไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร อันเนื่องมาจาก พนักงานในโรงงาน,องค์กรหรือบริษัทนั้นไม่ค่อยสวมใส่ชุดยูนิฟอร์มที่ถูกจัดหาและส่งมอบให้โดยองค์กร อันเนื่องมาจากหลายๆปัจจัย
ยกตัวอย่างเช่น ไม่มีอสิรภาพในการเลือกเครื่องแต่งกาย หรืออันเนื่องมาจาก รูปแบบหรือทรงของเสื้อผ้าและวัสดุที่ใช้ตัดคุณภาพต่ำมาก ทำให้เกิดอาการระคายเคือง ต่อผิวหนัง เพราะเจ้าของกิจการหรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจไม่เห็นถึงความสำคัญ ในการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการไม่ให้ความสำคัญและไม่เห็นถึงคุณค่าของพนักงานอันจะนำไปสู่เหตุการณ์ที่พนักงานไม่ยอมรับและไม่เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใส่ชุดยูนิฟอร์ม

แต่ข้อดีของการสวมใส่ชุดยูนิฟอร์มนั้นก็มีมากมายจนมิอาจละเลยหรือมองข้ามได้เช่นกันเช่นการโฆษณา,ภาพลักษณ์ที่ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น,ความประทับใจเมื่อพบลูกค้าครั้งแรก และ ไม่ต้องซื้อหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยๆ

 

ชุดยูนิฟอร์มแม่บ้าน spg-th

 

 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของชุดยูนิฟอร์ม

ชุดยูนิฟอร์มสำหรับทหาร ถูกสวมใส่โดยทหารของหลายๆประเทศ ชุดยูนิฟอร์มสำหรับทหารนั้นได้ถูกดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงผ่านกาลเวลาเป็นร้อยๆปีเพื่อให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสง่างาม แสดงออกถึงลักษณะเด่นของทหารในประเทศนั้นๆอีกทั้งยังถูกปรับแต่งให้เข้ากับยุคสมัยใหม่มากขึ้นทันตามยุคตามสมัยมากขึ้น จะสังเกตได้ว่าชุดยูนิฟอร์มสำหรับทหารสมัยใหม่มีความทันสมัยเพิ่มขึ้นทั้งในแง่ของรูปทรง,ความประณีตและแง่ของสีสันต่างๆถูกปรับแต่งเพื่อความคล่องตัว,กระชับกระเชงและทะมัดทะแมง อีกทั้งยังคงไว้ซึ่งคุณสมบัติดั้งเดิมเช่นแข็งแรง,ทนทานและยังช่วยในเรื่องของการพรางตัวกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมในประเทศแทบนั้นได้อีกด้วยการปรับแต่งและพัฒนานอกเหนือจากนี้นั้นเช่น การระบายอากาศเพื่อเข้ากับจุดประสงค์และลักษณะการทำงานที่หลากหลายของทหารมากขึ้น

 

ชุดยูนิฟอร์มทหารสมัยอดีต

ชุดยูนิฟอร์มทหารสมัยอดีต

ชุดยูนิฟอร์มทหารปัจจุบัน

ชุดยูนิฟอร์มทหาร ปัจจุบัน

 

 

 

 รับผลิต แจ็คเก็ต เสื้อเชิ๊ต โปโล ชุดพนักงาน ฯ ถูกสุดๆ เลือกแบบ-วัตถุดิบได้เอง ราคาโรงงาน