Support
SPG-TH
081-801-8831, 02-275-7437
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ความสำคัญของชุดยูนิฟอร์มสำหรับองค์กรต่างๆ 1

วันที่: 10-08-2017

ชุดยูนิฟอร์ม และ เสื้อยูนิฟอร์ม มีความสำคัญกับองค์กรอย่างไร?

เอกลักษณ์ขององค์กร เชื่อว่าท่านผู้ประกอบการหลายๆคนอยากให้เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นแรงขับดันภายในองค์กรเองให้เกิดความสามัคคี หรือ ใช้เพื่อแสดงถึงศักยภาพของบุคคลากรขององค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ สิ่งที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันเพื่อเสริมสร้างความเป็นยูนิตี้ หรือ ความสามัคคีภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็วและง่าย คือ เอกลักษณ์ในการแต่งกาย เช่น เสื้อยูนิฟอร์ม หรือ ชุดยูนิฟอร์ม

 

รูปภาพชุดยูนิฟอร์มประกอบคำบรรยายในบทความ ชุดยูนิฟอร์มมีความสำคัญอย่างไรกับองค์กร

 

หากคนทั่วไปเดินผ่านแล้วเจอเข้ากับบุคคลที่ใส่เสื้อและกางเกงที่เหมือนกัน ก็จะได้รับความรู้สึกว่า กลุ่มนี้นั้นต้องมาด้วยกันแน่นอน หรือ เป็นกลุ่มเพื่อทำอะไรด้วยกันมีเป้าหมายเดียวกันอย่างแน่นอน โดยไม่ต้องรับรู้ว่าพวกเขานั้นเป็นใครมากจากที่ไหน อันนี้ถือเป็นการประสบความสำเร็จใจการใช้ชุดยูนิฟอร์มให้เกิดประโยชน์กับทางองค์กร โดยเราสามารถแบ่งประโยชน์จากการสวมใส่ชุดยูนิฟอร์ม ได้เป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆคือ ประโยชน์ที่ได้รับทางตรง และ ประโยชน์ที่ได้รับทางอ้อม

ประโยชน์ที่เราได้รับทางตรงจากการที่เราสวมใส่ ชุดยูนิฟอร์มคือ

1. เราได้สวมใส่เสื้อผ้าที่ต้องใช้เฉพาะงานนั้นๆ เช่น หากท่านเป็นวิศวะกรณ์ที่ต้องออกหน้างานเป็นประจำย่อมจะต้องคลุกฝุ่น และ เศษประกายไฟอยู่เป็นประจำดังนั้นหากจะมีชุดยูนิฟอร์มที่มีเนื้อผ้ารองรับสำหรับการใช้งานในสภาพนี้ย่อมดีกว่าที่จะสวมใส่เสื้อผ้าทั่วไปเพื่อทำงาน

เสริมข้อ 1.1 การที่ใช้ชุดยูนิฟอร์มปฎิบัติงานนั้นๆในสถานที่พิเศษก็ต้องมีคุณภาพของชุดที่พิเศษตามไปด้วย เช่น ในการปฏิบัติภารกิจของนักดับเพลิง ก็ต้องใช้ผ้าที่สามารถกันความร้อนหรือกันไฟได้ดี ในการปฏิบัติงานในห้องแลป หรือ สถานที่ๆมีสารเคมี และ ต้องการความสะอาดเป็นพิเศษ อาจจะใช้ผ้าที่สามารถกันแบคทีเรียได้ และในสถานที่ๆมีไฟฟ้ารั่วไหล เราก็สามารถที่จะใช้ผ้าที่สามารถกันไฟฟ้าสถิตย์ได้ โดยทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการผลิตของผู้ประกอบการทั้งสิ้น หาก ท่านต้องการที่จะใช้ในสถานที่พิเศษ ควรจะบอกกับทางเราเพื่อที่จะได้รับการออกแบบที่ดีที่สุด

ประโยชน์ที่เราได้รับทางอ้อมจากการสวมใส่ ชุดยูนิฟอร์มคือ

1. เราจะสามารถโปรโมท หรือ โฆษณาสินค้า หรือ ชื่อบริษัท/องค์กร ได้ผ่านทางด้านหน้า และ ด้านหลังของตัวเสื้อ โดยที่เราไม่ต้องเสียค่าโฆษณาใดๆทั้งสิ้น หากเป็นบริษัทที่มีพนักงานมีจำนวนกลางๆไปทางมาก จะสามารถใช้พื้นที่ตรงตัวเสื้อในการแนะนำบริษํทได้ดียิ่งขึ้น และ จะสามารถเพื่มความน่าเชื่อถือของทางบริษัทได้อีกด้วย

2. หากองค์กรหรือบริษัทมีการออกแบบ ชุดยูนิฟอร์มที่ดูดีและทันสมัย พนักงานเราอาจจะมีความมั่นใจในการสวมใส่เพิ่มมากขึ้น อาจจะตัดสินใจใช้ชุดนั้นในการออกงานปกติทั่วไปอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของพนักงานในการซื้อเสื้อผ้าชีวิตประจำวันได้

 

 

 รับผลิต แจ็คเก็ต เสื้อเชิ๊ต โปโล ชุดพนักงาน ฯ ถูกสุดๆ เลือกแบบ-วัตถุดิบได้เอง ราคาโรงงาน